GŁOGÓW

13.05.2018 niedziela godz. 19:00

Miejski Ośrodek Kultury
Plac Konstytucji 3 Maja 2
67-200 Głogów