KAZIMIERZA WIELKA – ” To jest chore”

04.12.2022 godz. 17:00

Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka