PRUSICE – nowy program „BOGOWIE”

godz. 20:00
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Prusicach 

 

Bilety do nabycia w:
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach
Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym

 

prusice