RAWA MAZOWIECKA – „To jest chore!”

16.01.2019 środa godz. 20:30

Miejski Dom Kultury
ul. Krakowska 6c
96-200 Rawa Mazowiecka