RZESZÓW

Godz. 17:30
Filharmonia Podkarpacka
ul. Fryderyka Szopena 30

Sprzedaż biletów również w:
-Biuro Ogłoszeń Nowiny w Rzeszowie,
ul. Unii Lubelskiej 3,
Biuro czynne w dni robocze w godz. 7.30 – 17.00,
tel.: 17 867 23 45;

-Kasa Filharmonii Podkarpackiej
Kasa czynna w godz.: wtorek, środa, czwartek 10:00 – 18:00, piątek 10:00 – 13:00 i 16:00 – 20:00.
tel.: 17 852 02 72

KabaretMlodychPanow_Urodziny_2014-2015